12.000 liter
Dat is de hoeveelheid lucht die we elke dag inademen op het werk, op school of thuis...
12.000 liter lucht die we nodig hebben om te leven, na te denken, plezier te beleven, te bewegen, filosoferen, creëren, delen, werken, uit te rusten, ons te verwonderen, of simpelweg lief te hebben...
12.000 liter lucht of 26.000 inademingen. Het zijn des te meer redenen voor Aldes om zorg te dragen voor uw gezondheid.

De lucht dient immers niet alleen om in te ademen,
maar ook om een gezonder leven te leiden...


Het eerste centraal en geconnecteerd luchtzuiveringssysteem
van Aldes die zich aanpast
aan uw levensritme.

Ontdek InspirAIR® Home

1
Hoeveel liter lucht ademen we gemiddeld in?
Juiste antwoord
 • 12.000 liter
2
De binnenlucht is meer vervuild dan de buitenlucht:
Juiste antwoord
 • Tot 8 keer meer vervuild
3
Wat zijn de bronnen van vervuiling in gebouwen?
Juiste antwoord
 • Schimmels, mijt
 • Meubelen, schoonmaakmiddelen, verf
 • Bakken, roken
4
Slechte luchtkwaliteit binnen kan aanleiding geven tot:
Juiste antwoord
 • Verkoudheid, bronchitis, astma
 • Oogirritaties, allergieën
 • Hoofdpijn, vermoeidheid
 • Misselijkheid
5
Ventilatiesystemen in scholen installeren om de luchtkwaliteit te verbeteren, geeft aanleiding tot:
Juiste antwoord
 • betere schoolprestaties, waardoor de kinderen een schooljaar uitsparen
6
Wat is het volume gezuiverde lucht wereldwijd dankzij de ventilatiesystemen van Aldes?
Juiste antwoord
 • 100 miljoen m³ lucht
Bravo !